Polityka prywatności

Dane administratora

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez administratora danych osobowych – spółkę notiomi Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-404) przy ulicy Stalowowolskiej 33/20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869725, NIP: 8943160951, REGON: [ ], kapitał zakładowy 6.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: notiomi).

Dokument ten sporządzony został w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jakie dane zbieramy i na jakiej je przetwarzamy?

Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem formularza rejestracji umieszczonego na stronie internetowej https://www.notiomi.pl, służącego rejestracji na platformie edukacyjnej prowadzonej przez notiomi. 

W celu rejestracji zbierane są dane takie jak: imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Użytkownika. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji, a po jej zakończeniu do prowadzeniu konta Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu rejestracji i utrzymania konta Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest bowiem niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy notiomi a Użytkownikiem, obejmującej prowadzenie jego konta i umożliwienie dokonywania zakupów licencji na materiały edukacyjne.

Ponadto jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, będzie on otrzymywał na swoją pocztę elektroniczną powiadomienia o nowych materiałach umieszczonych na platformie edukacyjnej, czy też o prowadzonych akcjach promocyjnych, konkursach i rabatach. Podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu założenia konta i korzystania z platformy edukacyjnej.

Użytkownikowi przekazującemu swe dane osobowe na rzecz notiomi przysługuje prawo do żądania dostępu do treści tych danych,  Ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może również w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy zaznaczyć, że realizacja powyższych praw może skutkować brakiem możliwości świadczeniem usług na rzecz Użytkownika przez notiomi, o czym zostanie on dodatkowo poinformowany w razie zasygnalizowania zamiaru skorzystania ze swych uprawnień.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystujemy w celu rejestracji i prowadzenia jego konta, które konieczne jest do zakupu licencji na materiały edukacyjne oferowane przez notiomi i ich odtwarzanie. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane Użytkownika będą wykorzystywane w celu informowania go o nowościach na platformie edukacyjnej, czy aktualnych promocjach, konkursach i rabatach.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które jako podwykonawcy świadczą usługi dla notiomi – podmiotom świadczącym usługi marketingowe, księgowe, prawne lub inne wspierające działalność gospodarczą. 

Wszelkie dane przechowywane będą przez czas utrzymywania konta Użytkownika, a w razie jego usunięcia skasowane zostaną również dane osobowe.

 

Informacje o plikach cookies

Czym są pliki “cookies”?

Plik “cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

Do czego używamy plików “cookies”?

Plików “cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Pozwalają one na anonimowe badania statystyczne związane z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach “cookies” wykorzystujemy do blokowania wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi, efektywniejszej personalizacji treści strony oraz do zwiększenia efektywności reklam.

Jakich rodzajów plików “cookies” używamy?

Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

Dane osobowe

Nie wykorzystujemy plików “cookies” umożliwiających identyfikację użytkownika, a jedynie danych dotyczących połączenia.

Obsługa i usuwanie plików “cookies” 

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików “cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików “cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików “cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.